Nu kan man dyrke på mange forskellige måder

I dag findes der mange muligheder for at dyrke forskellige afgrøder. Tidligere var det gerne sådan, at man skulle have et stort areal dedikeret kun til dette. Og det skulle også gerne være uden for alle mulige former for bebygning. Men sådan er det ikke længere. For i dag dyrker man ting, selv oven på bygninger. Man laver det endda som integrerede dele af nye bygninger.

Det handler om at udnytte byrummet

Og mange af disse urbane dyrkningstiltag er altså lavet som en led i af udnytte den plads, som man finder i byen. For når der er trængt med pladsen, så handler det også om, at man udnytter enhver kvadratmeter, man har til rådighed. Og når man så kan gøre det på sådan en måde, hvor man også kan dyrke noget, og rent faktisk få ressourcer ud af det. Så er det optimalt.