Når der sker forfærdenlige naturkatastrofer

Når der sker forfærdenlige naturkatastrofer rundt omkring i verden, så er det vigtigt, at mennesker hurtigt sætter ind, for at mindske skaden. Noget af det, som kan være allermest ødelæggende er nemlig, når vi mennesker bryder ind i naturen. Og det er der set utallige eksempler på. Derfor er det også vi menneskers ansvar, at rydde op når der sker sådanne ting.

Red så mange dyr som muligt

Hvis man for eksempel oplever det, som der sker nogle gange, at et olieskib lækker olie. Så handler det om at handle hurtigt for at redde så mange dyr som muligt. For mange fugle bliver nemlig hurtigt smurt ind i den farlige olie, og det gør, at de ikke kan flyve. Så mange af dem ender faktisk med at drukne. Det går også mange steder ud over fiskelivet, som lever nede i vandet.