Hjælp til sikring af trivsel blandt medarbejdere

Trivsel blandt nytilkomne medarbejdere


Et helt centralt fokuspunkt for alle virksomheder generelt set er, at deres medarbejdere trives i det arbejdsmiljø, som de befinder sig i. Dette skyldes, at medarbejderne bruger en stor del af deres hverdag netop i dette arbejdsmiljø. For at nedsætte risikoen for, at medarbejderne udvikler uhensigstmæssig stress eller symptomer herpå, er det væsentligt, at man sørger for at sætte medarbejdernes trivsel og arbejdsomstændigheder på dagsordenen allerede fra første dag, en ny medarbejder starter på arbejdspladsen. Med en online learningbank kan man søge at fremme, at en ny medarbejder via Online læring (også kaldet e-læring/e-learning) kan finde information og derigennem lære om den virksomhed, vedkommende er ved at blive en del af. Det vil sige, at en learningbank skal forstås som software, som virksomheder kan bruge via en række digitale apparater som for eksempel smartphones og computere for at forberede en ny medarbejder på sit nye arbejde. Denne proces kaldes Onboarding – det vil sige, at medarbejderen bliver bevidstgjort om, hvilke krav, kompetencer mv., som er centrale at besidde for den specifikke organisation. Man kan derved sige, at Onboarding fremmes ved, at man for eksempel via en learningbank kan sikre e-læring/e-learning blandt nye medarbejdere. Et fokus på tidlig Onboarding for nye medarbejder er altså en metode til at sikre trivsel blandt medarbejderne. For interesse, læs mere her: http://learningbank.dk/.

Fordele ved Onboarding


Ud fra ovenstående kan man altså uddrage, at Onboarding via Online læring blandt medarbejderne medfører, at medarbejderne har en mindre risiko for at få en dårlig førstehåndsoplevelse med organisationen, og at de på samme tid står bedre vidensmæssigt, når de påbegynder deres første arbejdsdag. Dette kan være medvirkende til at skabe motiverede medarbejdere.